Ustawa o ochronie zwierząt.

Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Określa m.in. obowiązki właścicieli zwierząt, obowiązki gmin w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uprawnienia organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Normuje procedurę administracyjną odbioru zwierzęcia. W ustawie tej stypizowane są przestępstwa oraz wykroczenia popełniane na zwierzętach.