Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Ustawa określa wymagania weterynaryjne dla m.in.  podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej (np. schroniska dla zwierząt, targi, miejsca gromadzenia zwierząt, zarobkowy transport zwierząt), przewozu zwierząt, tranzytu zwierząt, handlu zwierzętami, przemieszczania zwierząt. Określa zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.