Ustawa o ochronie przyrody.

Ustawa określa formy ochrony przyrody oraz reguluje postępowanie z dziko występującymi zwierzętami oraz roślinami. Ustawa określa zasady funkcjonowania ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt. W ustawie tej stypizowane są przestępstwa oraz wykroczenia popełnione przeciwko ochronie dziko występujących zwierząt oraz roślin.