Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

Rozporządzenie określa wymagania, jakie  muszą spełniać schroniska dla zwierząt. Normuje kwestie m.in. odległości od siedzib ludzkich, pomieszczeń, jakie muszą być wyodrębnione w schronisku, wykazu przebywających w schronisku zwierząt, opieki weterynaryjnej w schroniskach.