Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt

Rozporządzenie określa, jakie wymogi powinny spełniać miejsca gromadzenia zwierząt na targach, wystawach, pokazach oraz konkursach zwierząt. Określa jakie pomieszczenia powinny być wyodrębnione, normuje zasady wyładunku zwierząt, określa obowiązki osób prowadzących działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt.