Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Rozporządzenie określa minimalne warunki utrzymania bydła (z wyjątkiem cieląt), koni, owiec, kóz, strusi, przepiórek, perlic, lisów polarnych, lisów pospolitych, jenotów, norek, tchórzy, królików, szynszyli, nutrii, jeleni i danieli, indyków, gęsi i kaczek, w gospodarstwach utrzymujących co najmniej 100 sztuk tych ptaków.
W rozporządzeniu uregulowane zostały m.in. systemy utrzymywania zwierząt, wymagania dotyczące pomieszczeń, w których przetrzymywane są zwierzęta oraz obowiązki właścicieli zwierząt w zakresie opieki nad zwierzętami.