Odwołaj się od decyzji organów wykonawczych

Informacje dotyczące możliwości odwołania od niekorzystnych decyzji przedstawiamy w filmie (poniżej).

 

Film

Jak odwołać się od negatywnego orzeczenia.