Jak reagować na przemoc

Jeśli jesteś świadkiem przemocy, możesz bronić krzywdzonego zwierzęcia. 

Najważniejsze informacje, w szczególności dotyczące możliwości odebrania zwierzęcia lub zainicjowania postępowania karnego przeciwko sprawcy przemocy, przedstawiamy w filmie (poniżej).

Obok prezentujemy również formularz z podpowiedziami podstaw prawnych, który należy wypełnić, jeśli chcesz złożyć zawiadomienie do prokuratury lub policji o popełnieniu przestępstwa. Zachęcamy jednak do uprzedniego zapoznania się z filmem.

Infografika

Film

Procedura administracyjna i karna dotycząca odbioru zwierzęcia