Pobierz: 

Sąd rejonowy w Wieluniu

Wyrok dotyczy znęcania się nad koniem w trakcie jego załadunku polegającego na uderzaniu batem oraz założeniu na chrapy tzw. dudki powodującej ból, a także dopuszczania przez sprawcę do tego, aby inna osoba biła jego zwierzę. Oskarżony został skazany na grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 zł.