Pobierz: 

Sąd rejonowy w Starachowicach

Wyrok dotyczy znęcania się nad krową poprzez rażenie jej wymion paralizatorem w trakcie załadunku. Oskarżony został skazany na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.