Pobierz: 

Sąd rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Wyrok dotyczy zabicia psa. Oskarżony został skazany na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Orzeczono nawiązkę w kwocie 500 zł na rzecz organizacji społecznej.