Pobierz: 

Sąd rejonowy grodzki w Strzelnicy

Wyrok dotyczy zabicia 2-miesięcznego kota ze szczególnym okrucieństwem poprzez kilkakrotne uderzanie w jego głowę twardym narzędziem. Oskarżona została skazana na grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 20 zł. Orzeczono nawiązkę w kwocie 500 zł na rzecz organizacji społecznej. Pomimo ustalenia, że czyn znosił znamiona szczególnego okrucieństwa sprawcy wymierzono karę najłagodniejszego rodzaju – grzywnę.