Pobierz: 

Sąd rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia

Wyrok dotyczy znęcania się nad niedźwiedziem przez dyrektora wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Zwierzę było przez 9 lat utrzymywane bez wybiegu, w jałowej klatce uniemożliwiającej zachowanie naturalnej pozycji, bez dostępu do światła dziennego oraz w izolacji od świata zewnętrznego. Oskarżony został uniewinniony od zarzucanego mu czynu. Sąd II instancji utrzymał wyrok w mocy. Sąd Najwyższy uchylił wyrok, wydając znane orzeczenie pod sygn. akt V KK 187/09, której stwierdza, że przestępstwo znęcania się nad zwierzętami określone w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt może być popełnione tylko umyślnie i to wyłącznie z zamiarem bezpośrednim (w odniesieniu do czynności sprawczej). Sąd Rejonowy po ponownym rozpoznaniu sprawy uznał oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu, jednakże odstąpił od wymierzenia kary, orzekając świadczenie pieniężne na rzecz organizacji społecznej w kwocie 1.000 zł.