Sąd okręgowy w Świdnicy

Wyrok dotyczy zabicia psa poprzez jego uduszenie. Oskarżony został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie której warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Zobowiązano oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Orzeczono także nawiązkę w kwocie 1000 zł na rzecz organizacji społecznej. Wyrok podano do publicznej wiadomości.