Sąd okręgowy w Świdnicy

Wyrok dotyczy znęcania się nad 30 psami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania – w pomieszczeniach bez wentylacji, bez wystarczającego dostępu światła, na zimnej kamiennej posadzce, bez wystarczającej ilości bud, bez wystarczającej ilości karmy i z ograniczonym dostępem do wody, powodując powstawanie zmian skórnych oraz nadmierne wychudzenie. Oskarżony został skazany na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie której warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto orzeczono przepadek psów, za wyjątkiem jednej suki.