Sąd okręgowy w Jeleniej Górze

Wyrok dotyczy znęcania się nad psem poprzez jego kopnięcie w przednią część głowy, w skutek czego doszło do trwałego okaleczenia zwierzęcia skutkującego usunięciem gałki ocznej. Oskarżona została skazana na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie której warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 2 lata. Orzeczono także nawiązkę w kwocie 200 zł na rzecz organizacji społecznej.