Działania

Jak reagować na przemoc?
Jeśli jesteś świadkiem przemocy, możesz bronić krzywdzonego zwierzęcia. Przedstawiamy najważniejsze informacje, dzięki którym Twoje działania będą skuteczne i zgodnie z prawem.
Kiedy można odebrać krzywdzone zwierzę?
Odebranie zwierzęcia właścicielowi wymaga decyzji administracyjnej. Wyjaśniamy, kto może odebrać zwierzę oraz jak przygotować wniosek o wydanie decyzji administracyjnej.
Jak zainicjować procedurę karną przeciwko sprawcy przemocy?
Przemoc wobec zwierząt stanowi wykroczenie lub przestępstwo. Wyjaśniamy, jak złożyć formalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. 
Odwołaj się od decyzji urzędowych niekorzystnych dla zwierząt
Gdy w wyniku zainicjowanego postępowania dotyczącego przemocy wobec zwierząt organ administracyjny wydał niekorzystną decyzję, warto się odwołać.

Baza wiedzy

Przejrzyj opinie ekspertów
W postępowaniach sądowych i pismach procesowych warto odwołać się do opinii ekspertów.
Baza wyroków i opinii prawnych
Mimo, że sprawcy przemocy otrzymują stosunkowo niewysokie kary, warto zapoznać się z orzecznictwem sądów.

O portalu

Portal adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz sympatyków zwierząt, którzy chcą skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec zwierząt. Na stronach portalu znajdują się praktyczne informacje oraz materiały edukacyjne wyjaśniające, jak można wykorzystać obowiązujące przepisy do obrony krzywdzonych zwierząt.

Inicjatorem i organizatorem portalu jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!, przy czym współtworzą go organizacje pozarządowe z całej Polski, które udostępniły materiały z prowadzonych przez siebie postępowań sądowych. Portal powstał ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

News